• عدم تاثیر پذیری بازار تهاتر از عواملی همچون رکود، تورم، افزایش و کاهش نرخ ارز و سایر عوامل منفی تاثیر گذار در بازارهای نقدی
  • رونق معاملات و امکان عرضه و تامین کالا و خدمات مورد نیاز در شرایط رکود تورمی
  • حفظ ارزش سرمایه و عدم ریسک کاهش سرمایه به دلایلی همچون کاهش ارزش نقدینگی
  • انجام معاملات به صورت پایاپای بدون ریسک عدم پرداخت ثمن و وصول مطالبات
  • عدم پرداخت کمیسون، مالیات، عوارض و سایر فاکتورهای حاشیه ای بازار خرید و فروش نقدی