شرح خدمات:

- مشاوره، طراحی و اجرای آسانسور و پله برقی

ارزش خدمات:

-----

شرایط تهاتر:

تهاتر با پروژه های معتبر تهران ، کرج ، کیش ،مشهد و شهرهای توریستی شمال کشور

توضیحات:

آماده عقد قرارداد با سازندگان محترم پروژه های مختلف ساختمانی ،در خصوص نصب و راه اندازی انواع آسانسور و پله برقی استاندارد ، توسط متخصصین شرکت در سراسر کشور