مشخصات کالا:

لنز چشم برند HN.INOAR
دارای 5 سال تاریخ مصرف
100 ساعته
در بسته های 6 جفتی

ارزش کالا:

هر جفت : 300.000 ریال
ارزش کل : 70.000.000.000 ریال

شرایط تهاتر:

تهاتر با املاک مسکونی،تجاری و اداری در استان تهران و البرز

توضیحات:

--------------------------------------------------