مشخصات ملک:

واحدهای مسکونی و اداری در بهترین مناطق گرجستان

ارزش ملک:

کارشناسی منطقه

شرایط تهاتر:

  • تهاتر با املاک دارای سند شش دانگ با کاربری های مسکونی ،تجاری و اداری در سراسر کشور

 

توضیحات:

معاوضه در شهرهای فیلامورنیا ، دیدی دیقومی ، تفلیس ، سابورتالو و ...