مشخصات ملک:

تعدادی امتیاز زمین های 120 متری
واقع در مسعودیه ، انتهای خیابان ابومسلم خراسانی
فروش به صورت قولنامه ای و وکالت
هر سهم معادل یک متر مربع (120 سهم از 40000 سهم مشاع از 166000 سهم مشاع از 43 هکتار)

 

ارزش ملک:

  • ارزش کارشناسی هر امتیاز 400 میلیون تومان می باشد

 

شرایط تهاتر:

  • تهاتر با مواد غذایی یا آپارتمان مسکونی تهران ، کرج و شمال کشور

 

توضیحات:

  • دارای آینده ای بسیار درخشان و بهترین گزینه برای سرمایه گذاری
  • زمین در مسعودیه ، انتهای خیابان ابومسلم خراسانی واقع شده است.
  • کل زمین دارای سند به نام شخص حقیقی می باشد.
  • در حال حاضر زمین دیمزار است و مالک در حال رایزنی با شهرداری جهت تغییر کاربری به مسکونی می باشد.
  • در صورت تفکیک زمین و صدور سند تکبرگ ارزش هر قطعه بیش از دو میلیارد تومان خواهد بود.