مشخصات ملک:

تعدادی زمین 1000 متری واقع در روستای تجرک رودهن

به صورت مشاع با قابلیت تفکیک و اخذ سند تک برگ

 

ارزش ملک:

  • تجرک بالا متری 1 میلیون تومان
  • تجرک پایین متری 6 میلیون تومان

 

شرایط تهاتر:

  • تهاتر با مواد غذایی، ملک مسکونی در تهران، البرز یا شمال کشور

 

توضیحات:

  • واقع در منطقه لوکس نشین و خوش آب و هوای رودهن