مشخصات کالا:

برنج درجه 1 هندی 1121 برند جشنواره پارس با 2 سال تاریخ مصرف

 

ارزش کالا:

هر کیلو گرم: 80.000 ریال
کل کالا معادل 400 تن: 32.000.000.000 ریال

 

شرایط تهاتر:

فروش به صورت نقد یا تهاتر با املاک مسکونی تهران ترجیحا" منطقه 5 و 22

 

توضیحات:

کل بار در انبار عمومی شهرری موجود بوده و امکان بازدید و ارسال نمونه مقدور می باشد.