کد فایل: 1002

مشخصات ملک:

تعدادی امتیاز زمین تعاونی مسکن سازمان زندانها (قوه قضاییه)

 

واقع در شمال سعادت آباد- اوین- جنب اداره کل سازمان زندانها و مجموعه دشت بهشت

دارای پیش سند منگوله دار

هر سهم معادل 104 متر مربع (1 سهم از 1725 سهم مشاع از 18 هکتار)

 

ارزش ملک:

  • ارزش کارشناسی کل زمین در سال 93 معادل با 250 میلیارد تومان
  • ارزش کارشناسی کل زمین در سال 97 معادل با 400 میلیارد تومان
  • ارزش کارشناسی هر امتیاز 250 میلیون تومان می باشد

 

شرایط تهاتر:

  • تهاتر با مواد غذایی یا آپارتمان مسکونی تهران یا کرج

 

توضیحات:

  • دارای آینده ای بسیار درخشان و بهترین گزینه برای سرمایه گذاری
  • زمین در بهترین منطقه تهران در حریم شهرداری منطقه 2 واقع شده است
  • کل زمین زیر ارتفاع 1800 متر و دارای سند تکبرگ به نام تعاونی مسکن سازمان زندانها می باشد
  • در حال حاضر زمین دارای کاربری گردشگری بوده و تعاونی در حال رایزنی با شهرداری جهت تغییر کاربری به مسکونی و یا تهاتر با زمین معادل در منطقه 22 تهران می باشد.
  • در صورت تغییر کاربری ارزش هر سهم بیش از دو میلیارد تومان خواهد بود.