چرا قیمت ها در تهاتر اغلب از قیمت های نقدی بیشتر است؟
در واقع در بیشتر موارد ، واقعاً اینگونه نیست.
اگر حسابگرانه بررسی کنیم در معاملات تهاتری هزینه های کمتری را به شما تحمیل می شود. حتی اگر قیمت نقدی آن کالا پایین تر به نظر برسد.
برای مثال شما قصد فروش آپارتمان خود را دارید و میخواهید با پول آن برای ویلای در حال ساختتان میلگرد خریداری کنید.
ممکن است قیمت واقعی آپارتمان شما 1000 تومان و قیمت واقعی هر تن میلگرد 10 تومان باشد که با یک محاسبه می توان به این نتیجه رسید که اگر آپارتمان خود را نقدی بفروشید می توانید 100 تن میلگرد خریداری کنید.
اما در صورت تهاتر آپارتمان شما را 950 تومان محاسبه میکنند و در ازای آن 95 تن میلگرد به شما تحویل خواهند داد.
در نگاه اول قیمت میلگردهای تهاتری برای شما گران تر تمام شده است.
اما واقعاٌ اینطور نیست.!
اگر شما هزینه های پنهان فروش آپارتمان اعم از حق کمیسون املاک، هزینه های قانونی فروش، ضرر ناشی از دریافت مرحله ای ثمن معامله ، ریسک ناشی از خواب وجه نقد و … را در نظربگیرید متوجه خواهید شد معاملات تهاتری از معاملات نقدی برای شما به صرفه تر خواهد بود.!