مشخصات کالا:

شمش مس ایزوتوپ 65-63 روس وکیوم صنایع غدیر
خلوص 99/99
وزن هر شمش : 5 کیلوگرم
ساخت GIREDMET روسیه

ارزش کالا:

فروش نقدی: هر کیلو 8 میلیون تومان 
تهاتر: هر کیلو 10 میلیون تومان

شرایط تهاتر:

فروش نقدی یا تهاتر با انواع کالا و املاک با سند شش دانگ در سراسر کشور

توضیحات:

دارای برگه مالکیت و برگه آنالیز
دارای شماره سریال، لیبل و هولوگرام
مورد پذیرش مراجع قضایی جهت وثیقه گذاری و رد مال 
مورد پذیرش بانکها جهت اخذ ضمانتنامه بانکی