روسمشخصات کالا:

شمش مس ایزوتوپ 63-65 روس
خلوص 99/99
وزن هر شمش : 5 کیلوگرم
ساخت GIREDMET روسیه

ارزش کالا:

فروش نقدی: هر کیلو 4 میلیون تومان 
تهاتر: هر کیلو 5 میلیون تومان

شرایط تهاتر:

فروش نقدی یا تهاتر با انواع کالا و املاک با سند شش دانگ در سراسر کشور

توضیحات:

دارای برگه آنالیز از مرکز پژوهش متالوژی رازی