بارتر یا تهاتر چیست؟ تهاتر در معامله؟ هر نوع معامله‌ای را که در آن دو کالا مستقیماً‌ با یکدیگر مبادله شوند، معامله پایاپای یا تهاتر می‌نامند.
معامله تهاتری یا معامله پایاپای، معامله ای است که در آن ابزار مبادله یا Medium of Exchange مورد استفاده قرار نگیرد.
در روش تهاتر قدیمی مبادلات کاملا بصورت پایاپای انجام می شد بطور مثال یک دهکده کوچک در ۵۰۰ سال پیش با ۱۰۰ خانوار را در نظر بگیرید که بدون نیاز به استفاده یک واسط تحت عنوان پول، نیازها و مایحتاج سالیانه خود را از دیگرخانواده ها تهیه می کردند و در ازای آن بخشی از تولیدات و محصولات خود را در اختیار بقیه خانواده ها قرار می دادند و به این طریق یک زنجیره تولید و مصرف منسجم و کامل و جامع تشکیل داده بودند. اما امروزه در بازار تهاتری نوین، با گسترس دامنه محصولات، نیازها و خدمات و گسترش جغرافیایی جوامع بشری، امکان انجام مبادلات به صورت کاملا پایاپای بین دو نفر یا دو شرکت کمتروجود دارد وباید زنجیره های تولید و مصرف گسترده تری بین اعضای جامعه برای انجام مبادلات بوجود آورد که بمنظورمدیریت گردش معاملات نیاز به یک سند تجاری برای انجام مبادلات بین افراد حتمی است.امروزه تمام بازار های تهاتری نوین ازیک سندتجاری برای گردش اعتباربین اجزای بازاروتشکیل زنجیره های عرضه وخریددرداخل جامعه بهره می برند.

مفهوم تهاتر:

تهاتر در لغت به معنای: تبادل كالا، معامله پایاپای، هم ديگر را تكذيب كردن، مساوات و برابر شدن می باشد.
در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از: سقوط تعهد به سبب بدهكار بودن طرفين معامله به هم ديگر.

مهم ترین فوائد تهاتر:

  1. تهاتر در حکم تأدیه دین است.
  2. تهاتر مانع پرداخت مکرر دیون و صرف وقت و هزینۀ ایفای تعهدات متقابل است.
  3. در تهاتر امنیت بیشتری برای رسیدن هر کدام از طرفین به طلب خود وجود دارد.

مبنای تهاتر:

اصلی‌ترین مبنای تهاتر، خرد و عقل انسانی است که هرگاه دو دین با هم‌دیگر بودند، تحت شرائطی ساقط شوند، بدون این‌که هر کدام پرداخت گردد. مثلاً اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار باشد و از طرفی همان مقدار از او طلب‌کار باشد، این دو دین تحت شرائطی که خواهد آمد، ساقط می‌شوند بدون این‌که نیاز به پرداخت باشد. در حقیقت تهاتر یک نوع ایفای تعهد است.